NEWS

1- ÜBERGEWICHT BIS 100 kg mit Vietnam Airlines möglich!

Quý khách hàng bay cùng Việt Nam Airlines có thể mua thêm kiện hành lý theo 10 kg, 15 kg, 20 kg và có thể tới 100 kg. 7 € /1 kg + lệ phí. Quý khách liên hệ trực tiếp với văn phòng.

2- Quý khách bị trễ chuyến ở Nga lưu ý:  Có khách sạn V-EXPRESS tại sân bay Nga, từ Đức về phải qua khu vực kiểm tra Hộ chiếu, có khách sạn trong sân bay cho những người bị trễ chuyến, giá cả phải chăng, nhưng quý khách phải khẩn trương mới còn phòng. 80 USD /4 tiếng.

Comments are closed.